Vragen of gewoon nieuwsgierig? Bel ons op 030 87 00 260

Strategische herpositio­nering van Waterrecreatie Nederland

Nieuwe koers vraagt om nieuwe uitstraling!

Nieuwe positionering en een nieuwe visuele identiteit
Tijdens de opening van de HISWA te Water heeft Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) officieel omgedoopt tot stichting Waterrecreatie Nederland. Bij de herpositionering van de stichting zijn de ambities verbreed, waardoor de oude visuele identiteit niet meer paste bij de nieuwe doelen.

Herpositionering vraagt om nieuw logo en nieuwe huisstijl
In nauwe samenwerking met Waterrecreatie Nederland hebben we het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl ontwikkeld. Vervolgens hebben we binnen de nieuwe identiteit verschillende uitingen gerealiseerd zoals de website, briefpapier, templates voor PowerPoint en Word en visitekaartjes. En natuurlijk een overzichtelijk huisstijlhandboek waarin de huisstijl eenduidig is vastgelegd, zodat toekomstige uitingen in lijn met de gekozen stijl kunnen worden vormgegeven.

Het DNA van Waterrecreatie Nederland
Stichting Waterrecreatie Nederland behartigt de belangen van de watersporters in Nederland. De stichting brengt zowel publieke als private partijen die actief zijn op dit gebied samen, om zo te komen tot breed gedragen plannen te komen die de watersport bevorderen. Betrokken publieke partners in Waterrecreatie Nederland zijn provincies, Unie van Waterschappen, gemeenten en rijk. Private partners in het bestuur van Waterrecreatie Nederland zijn ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een miljoen georganiseerde en individuele waterrecreanten. Het gaat om waterrecreatie in de volle breedte, waaronder zeilen, motorbootvaren, sportvissen, kitesurfen, waterskiën, sportduiken en kanoën.

Nieuw logo communiceert plezier in waterrecreatie en nationale aanpak
Het nieuwe logo is een stilistische weergave van Nederland, met de focus op het waterrijke karakter van ons land. Door te kiezen voor het weergeven van Nederland komt de nieuwe nationale en brede aanpak van Waterrecreatie Nederland naar voren. Het plezier van de watersporter hebben we laten terugkomen in de vrije en enthousiaste lijnen waarin Nederland wordt weergegeven. De kleuren geven het logo de energie en de ambitie waarmee de stichting aan de slag gaat. Het logo kunt u bekijken in de hierboven gepresenteerde afbeeldingen.

Nederland in vrije lijnen 

Aanpak van de ontwikkeling van een logo en huisstijl
Een nieuw logo creëren is een interactief proces. De eerste stap is het onderzoeken en uitdiepen van de gewenste uitstraling. Wat wil je met je logo communiceren? Op basis van een helder beeld van de gewenste identiteit, gaan we verschillende richtingen verkennen. Deze schetsen bespreken we met de opdrachtgever om direct al terugkoppeling te krijgen. Op basis daarvan gaan we enkele schetsen uitwerken in een ontwerp. Deze worden opnieuw gepresenteerd, waarna in overleg een definitieve keuze kan worden gemaakt.

De website gebruikt cookies

We houden van marketing, maar vinden privacy nóg belangrijker.