Vragen of gewoon nieuwsgierig? Bel ons op 030 87 00 260

Bewustwordings­campagne voor roze ouderen raakt gevoelige snaar

'Ik heb nooit mezelf mogen zijn'.

homoseksualiteit onder ouderen
Voor het Nationaal Ouderenfonds hebben we een bewustwordingscampagne over homoseksualiteit onder ouderen ontwikkeld. Binnen deze generatie is homoseksualiteit minder geaccepteerd. Sommige ouderen hebben het bijvoorbeeld moeilijk in het bejaardenhuis. Om homoseksualiteit bespreekbaar te maken onder ouderen en zorgprofessionals, hebben we deze bewustwordingscampagne ontwikkeld.

De campagne is ook voor de professionals in de zorg
De doelgroep voor de bewustwordingscampagne zijn niet alleen ouderen, maar zeker ook professionals in de zorg. Het is belangrijk dat zij alert zijn op signalen, en ouderen kunnen ondersteunen. Eerstelijns zorgprofessionals dienen homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Om hen hierin te ondersteunen zijn materialen ontwikkeld.

De strategie
We hebben gekozen voor een confronterende foto, die de hardheid en eenzaamheid laat zien van een leven waarin je niet jezelf kunt zijn. De foto spreekt boekdelen, waardoor de boodschap blijft plakken. De bewustwordingscampagne is opgebouwd uit advertenties in nationale en regionale kranten, banners op vakbeurzen, posters in zorginstellingen en free publicity in vaktijdschriften.

Bewustwordingscampagne richt zich op het in gang zetten van verandering
Wanneer je gedrag wilt veranderen, kun je dit niet doen door de opdracht te geven het voortaan anders te doen. Mensen laten zich niet commanderen. De focus ligt dan ook altijd op het creëren van een nieuw inzicht bij de doelgroep. Wanneer dat inzicht beklijft, volgt de verandering van gedrag vanuit intrinsieke motivatie.

Een mantra geeft de bewustwordingscampagne handen en voeten
Vaak wordt aan een bewustwordingscampagne ook een kort en krachtig mantra gekoppeld dat eenvoudig te onthouden is. Denk bijvoorbeeld aan de slogan ‘Wie is de Bob?’. Door een pakkende uitspraak kun je het nieuwe inzicht verankeren in het dagelijkse leven. Een ander bekend voorbeeld hiervan is de zin ‘eet twee stuks fruit’. Een mantra lijkt soms op een commando, maar het verschil zit hem in de ‘tone of voice’.

Meer informatie over de bewustwordingscampagne
De bewustwordingscampagne bestaat uit twee beelden, die beide op hun eigen manier confronterend zijn. Meer informatie over de campagne en de materialen voor zorgprofessionals kunt u vinden op deze pagina van het Nationaal Ouderenfonds.

De website gebruikt cookies

We houden van marketing, maar vinden privacy nóg belangrijker.